Čunek žádá, aby bylo vedení Baťovy nemocnice bez odměn

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek vyzval předsedu představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, aby nebyla vyplacena odměna, kterou dne 31. října 2016 schválila valná hromada složená z bývalého vedení Zlínského kraje.  

„Slíbil jsem vyplacení mimořádné odměny pro vedení nemocnice prošetřit a mým závěrem je to, že vyplacení části odměn by bylo nezákonné. Odměny musí před valnou hromadou schválit dozorčí rada, což se nestalo. Dozorčí rada byla sice svolána dne 26. října, ale její členové se nesešli," řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Hejtman požádal předsedu dozorčí rady, aby se rada opět sešla a odměny projednala na řádném zasedání a informovala ho o výsledku. „Vyzval jsem tedy předsedu a členy představenstva, aby do doby konání dozorčí rady mimořádnou odměnu nevypláceli," doplnil hejtman. Jednalo se o motivační roční odměny a také o mimořádnou odměnu za rok 2015.