Dočasné zastřešení objektu Libušín na Pustevnách finišuje

V těchto dnech v bezprostřední blízkosti objektu Libušín na Pustevnách probíhá čilá pracovní činnost, kdy se provádí mikropilotové založení základových patek pro ukotvení ocelové konstrukce dočasného zastřešení objektu Libušína. 

„Zastřešení budovy Libušín na Pustevnách, postižené požárem, bude provedeno pomocí ocelové konstrukce o základním rozměru 12,8 x 41 m a výšce cca 9m. Ocelová konstrukce bude složena z 8 ks ocelových rámů, které budou vázány vrchním profilem. Jako střešní krytina bude použit trapézový plech. Zastřešení je pultové ve směru jih sever. Okapní hrana je na jihu. Sklon střechy je 5 stupňů s ohledem na minimalizaci bočního zatížení větrem. Ocelová konstrukce je navržena pro extrémní povětrnostní podmínky dle platných norem (zatížení sněhem, větrem) a zároveň tak, aby nezasahovala ani nijak nezatěžovala samotný objekt, který je cennou kulturní památkou. Na ocelové konstrukci budou nataženy boční ochranné sítě, které budou chránit pracovníky i samotný objekt před povětrnostními vlivy. Celá tato provizorní stavba je navržena tak, aby mohla ochránit objekt Libušína po dobu 2 let. Práce budou hotovy do konce června,“ uvedl Milan Gesierich, technický náměstek muzea.
 
Objekt byl před 3 měsíci poškozen silně požárem. Do dnešních dnů není ukončeno policejní vyšetřování a probíhá nadále i jednání s pojišťovnou. Předpokládané náklady na vybudování vědecké kopie objektu jsou odhadované ve výši více než 80 mil. Kč. 
 
„Nadále probíhá veřejná sbírka na obnovu poškozeného objektu s tím, že prostředky budou použity na úhradu předpokládaných dodatečných nákladů souvisejících s obnovou objektu Libušín na Pustevnách a jeho znovuuvedením do provozu. Aktuální stav sbírkového konta muzea je více než 6,1 milionů korun. Mediální partnerství a zřízení sbírkového konta Českého rozhlasu pro tento účel a možnost posílání SMS ve tvaru DMS PUSTEVNY na 87 777 - aktuální výtěžek tohoto počinu je více než 900 tisíc korun (mimo uvedenou částku na sbírkovém kontu muzea),“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
 
Číslo sbírkového účtu muzea je: 107-6978880207/0100.