Právě se nacházíte:

Domov, který by byl pýchou

Nová výstava MJVM mapuje aktivity firmy Baťa v oblasti bydlení včetně historie bytové výstavby ve Zlíně.Citace z dobového tisku a další informace doplní fotografie a velkoplošné tisky.

Poprvé budou vystaveny interiérové celky ze sbírek muzea, které dokreslí bydlení baťovského i nebaťovského stylu První republiky. Pro děti i hravé dospělé je ve výstavě připraveno několik interaktivních prvků zaměřených na baťovské zahrádky.

Kurátorka: Hana Kuslová

Vernisáž 25. 10. v 17 hodin

http://www.muzeum-zlin.cz