Dotované kompostéry už slouží na zahradách

Město Valašské Klobouky rozdělilo do domácností druhou várku kompostérů. Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí mohly být lidem předány do bezplatného užívání a po pětileté době trvání projektu přejdou do jejich vlastnictví. Společně s minulým projektem, který občanům poprvé nabídl možnost získání kompostovacího zařízení v roce 2010, se tak na území města a místních částí nachází celkem šest stovek kompostérů, které mají napomoci k plnohodnotné recyklaci bioodpadu v kvalitní kompost.

„Přestože se z důvodu stále nevyčerpaného množství po několik měsíců prodlužovala možnost přihlášení, v samém závěru se nečekaně zvedl velký zájem občanů a byli bychom jich rozdělili daleko více,“ pověděla referentka odpadového hospodářství Leona Vlčková. V souvislosti s rostoucím zájmem o kompostování podle ní město očekává, že se úměrně sníží tonáž komunálního odpadu.

„Hlavním důvodem pro pořizování kompostérů je snaha umožnit občanům vlastní zužitkování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a údržby zahrad a další zeleně,“ dodala referentka. Bioodpad totiž nepatří do komunálního odpadu a neměl by se ocitat na skládkách, kde tvoří skládkové a skleníkové plyny. Lidé, kteří nemají možnost domácího kompostování, mohou na stanovištích pro třídění odpadu využít hnědých kontejnerů určených výhradně na bioodpad.
 
K nově přiděleným kompostérům si mohou uživatelé sami přiobjednat půdní mřížku, která zabrání průniku hlodavců a jiných větších živočichů dovnitř kompostu. Mřížka není součástí dotace a město ji nehradí. Zájemci si mohou kontakt na dodavatele vyžádat u Leony Vlčkové, telefon 577 311 106.
 
Řadu užitečných informací ohledně kompostování a zpracovávání bioodpadu lidé získají na www.ekodomov.cz a www.kompostuj.cz. Podle údajů z těchto serverů se ve směsném komunálním odpadu nachází až 40% biologicky rozložitelných složek, tedy takových, které se dají vytřídit a kompostováním proměnit v kvalitní hnojivo.