Falešní kontroloři zneužívají novely zákona o ochraně ovzduší

Obavy z neoprávněných kontrol kotlů se postupně naplňují, na několika místech v České republice řádí podvodníci, kteří využívají novely opravňující ke kontrole kotlů přímo v místě bydliště. A lidé jim z nevědomosti často naletí. Podvodníci tak ve většině případů využijí možnosti vniknutí do bytu či domu k následné krádeži.  

„Podobné praktiky zlodějů jsou zcela běžnou praxí. Novela zákona pouze umožnila rozšířit cesty, kudy se nevědoucím obyvatelům dostat do jejich obydlí. Existuje však několik opatření, která lidi chrání. To hlavní, co by si lidé měli pamatovat, je určitě nepouštět do domu nikoho, kdo se vydává za kontrolora kotle a předem se neohlásil,“ říká odborník na zabezpečení Ivan Pavlíček ze společnosti Next.

Několik případů nahlášených pokusů o vloupání se již objevilo na Zlínsku, Kroměřížsku a také na Ústecku. Ve většině těchto případů lidé stihli včas reagovat a kontrolu si ověřili. „Zloději však neváhají zajít až tak daleko, že svou návštěvu také nejprve ohlásí,“ upozorňuje Ivan Pavlíček. Potvrzuje to případ ze Zlínska, kdy se zloděj nejprve nahlásil telefonem. Majitelka si to však prověřila na příslušném úřadě a falešného kontrolora tak do bytu nepustila. 

Podle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. § 17 odst. 2 je v případě podezření, že provozovatel kotle v domě či v bytě, případně také v rekreačním obydlí apod. poruší nařízené povinnosti o provozu kotle, které jsou uvedené ve stejném zákoně, a toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly, bude jeho majitel nejprve písemně upozorněn a poučen. Teprve pokud vznikne opakované podezření z porušení zákona, může vstoupit do obydlí kontrola, kterou vlastník musí do svého bytu či domu pustit. 

A o jaké porušení povinnosti se jedná? Jde především o překročení zákonem stanovených emisí či o technické závady za kotlích, které mají za následek vyšší úroveň znečišťování. Majitelé kotlů nesmí zapomínat ani na pravidelné revize.

Pokuty v případě porušení se pohybují v řádů tisíců až desetitisíců korun. Pokuty za nevpuštění do obydlí jsou několikanásobně vyšší. Za každou cenu ale do bytu nepouštějte každého, kdo se vydává za kontrolora. I ohlášenou kontrolu si můžete ještě pro jistotu ověřit na příslušném úřadě.