Jak na drobné zahradní stavby podle nového stavebního zákona?

Plánujete se letos pustit do budování bazénu nebo přemýšlíte o zahradním domku či skleníku? I když na většinu drobných staveb nebudete potřebovat stavební povolení, určitá pravidla musíte dodržet vždy. Než se pustíte do zvelebování zahrady, přečtěte si několik základních rad.

Hlavní novinkou letošního roku je dlouho diskutovaný nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb), který postupně od loňského roku nabývá účinnosti – poslední část nabude 1. 7. 2024. Mimo řadu jiných změn přináší nové rozdělení staveb a definici požadavků, které musíte při realizaci splnit. Ale také mnoho procesů výrazně zjednodušuje, což se hodí především „menším“ stavebníkům, kteří se třeba chystají dát nový ráz své zahradě.

„Skleníky, zahradní domky, ale i bazény či ploty nově spadají do kategorie drobných staveb, které nebudou vyžadovat projednání se stavebním úřadem. Majitelé si je navíc mohou vybudovat svépomocí,“ doplňuje Lucie Starovičová z portálu Bezrealitky.

Novinka v podobě větší zastavitelné plochy

Zahradní domky, ale třeba i skleníky stavěné bez povolení mohou od července zaujímat plochu až 40 m2. Je to poměrně zásadní změna, protože dosud byla tato plocha omezena na 25 m2. Na zahradě tak můžete postavit poměrně velkorysé drobné stavby, aniž byste se museli tolik omezovat.

I při realizaci drobných staveb však dále musíte dodržet některá pravidla. Rozhodující je především územní plán, kterým byste se měli řídit. Zahradní domek či mobilheim nemůžete postavit na nezastavěném území, louce nebo zemědělské půdě. V takovém případě vám hrozí pokuta od stavebního úřadu.

„Černé stavby nepodléhají promlčení a majitelům hrozí za porušení zákonem daných povinností poměrně vysoké pokuty. Pokud kupujete nemovitost, je vždy dobré ověřit, zda mají všechny stavby na pozemku povolení – typicky například pergoly a kůlny – a případně je dodatečně ohlásit na stavební úřad,“ doplňuje Lucie Starovičová z Bezrealitky.

Zahradní dům i přechodné bydlení
Pokud plánujete postavit na zahradě nový domek na nářadí, v realizaci vám nic nebrání. Domek nesmí plochou přesáhnout 40 m2, hloubka podsklepení je stanovena do tří metrů, výška stavby je omezena na 5 metrů a nutné je dodržet vzdálenost od hranice pozemku dva metry.

Skleník bez podsklepení
Skleníky patří z pohledu NSZ opět do drobných staveb, kde se obejdete bez obíhání stavebního úřadu. Skleník nesmí zaujímat větší než vymezenou plochu 40 m2, jeho výška nesmí přesáhnout 5 metrů, nesmí mít podsklepení a vzdálenost od sousedova pozemku by opět měla být minimálně dva metry.

Tip: Při stavbě skleníku nezapomeňte zohlednit i další faktory – dostatečný přístup světla, umístění v závětrné části zahrady, a také vhodný materiál.

Jak na nový bazén
Pokud bazén nepřesáhne 40 m2 zastavěné plochy, opět nepotřebujete rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Bazén však musí být dále než dva metry od sousedního pozemku, resp. hranice pozemku. Tato pravidla se vztahují pro zapuštěné bazény – pokud se rozhodnete zpříjemnit si léto nafukovacím nadzemním bazénem, vzdálenost od sousedního plotu řešit samozřejmě nemusíte.