Jarmila Míčková přijala gratulace k životnímu jubileu

MUDr. Jarmila Míčková, dlouholetá obvodní lékařka a stále také členka valašskokloboucké skupiny Českého červeného kříže, se v pátek 13. dubna dožila krásného životního jubilea 90 let. Při této příležitosti přijala blahopřání od svých kolegů, bývalých spolupracovníků a přátel. Jménem Města Valašské Klobouky předal gratulaci starosta Dalibor Maniš.  

„Paní doktorka Míčková zasvětila svůj profesní i osobní život občanům našeho města a okolních obcí. Právem si proto zaslouží hlubokou úctu a velké poděkování za pomocnou ruku a cenné rady, které vždy ochotně podávala. K nádhernému životnímu jubileu jí přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a hodně radostných okamžiků a věříme, že ještě řadu let nám bude pomáhat svými životními zkušenostmi a dobrým slovem,“ vyjádřil starosta Dalibor Maniš. 

Jarmila Míčková je jednou z nejstarších členek MS ČČK Valašské Klobouky a rovněž je aktivní ve Svazu protifašistických bojovníků. Jako obvodní lékařka začala ve Valašských Kloboukách pracovat v roce 1962 a v té době se také aktivně zapojila do činnosti místního Československého červeného kříže. Svým přístupem se stala pro mnohé vzorem a dařilo se jí přivádět do místní skupiny nové členy. Pořádala besedy a přednášky, usilovala o získávání dárců krve a založila také Družinu ČsČK. Za svou úspěšnou a obětavou práci si zasloužila několik ocenění a vyznamenání Českého červeného kříže.