Kloboucká knihovna má mezi obyvateli nejvíc čtenářů

Ročenka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která shrnuje činnost a výsledky veřejných knihoven v celém Zlínském kraji za rok 2011, odhalila ve svých statistikách jedno významné prvenství. Městská knihovna Valašské Klobouky dokázala v uplynulém roce přilákat tolik čtenářů, že v jejich podílu z celkového obyvatelstva předstihla i největší města kraje a s celkovými 33,6% se umístila na první příčce pomyslného žebříčku. Druhá uherskohradišťská Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana má mezi obyvateli 33% čtenářů a třetí Masarykova veřejná knihovna Vsetín 23,5%. 

„Pro návštěvníky jsme v minulém roce připravili 126 kulturních a společenských akcí, takže se dá obrazně říci, že bezmála každý třetí den se u nás dělo něco zajímavého. Celkem jsme registrovali 1702 čtenářů, z toho 600 v dětském oddělení, a tito čtenáři u nás během roku uskutečnili téměř 35 tisíc návštěv,“ pověděla knihovnice Jana Dorňáková. V obou odděleních pak bylo vypůjčeno dohromady 71 296 knih a časopisů. Knihovní fond valašskokloboucké bibliotéky obsahuje 28 tisíc svazků a každoročně je obnovován o čerstvé tituly a knižní novinky. Vedle výpůjčky knih jsou zabezpečovány i další služby, například připojení k veřejnému internetu na 10 počítačích, uživatelské školení pro začátečníky či přístup do licencovaných databází. 

Co ovšem láká čtenáře nejvíc, jsou zmíněné akce pro veřejnost. V roce 2011 je navštívily dokonce více než dvě tisícovky lidí. „Každoročně uskutečňujeme například autorské čtení mladých talentovaných literátů ze základní školy, dále probíhá zábavné nocování v knihovně v rámci kampaně Noc s Andersenem nebo projekt Knížka pro prvňáčka,“ vybrala knihovnice z pestré škály aktivit. V knihovně ovšem připravují i vlastní pořady a besedy, a to jak pro děti z mateřské školy, žáky a studenty, tak pro seniory a širokou veřejnost. „Při těchto setkáních jsme se věnovali například Jaroslavu Seifertovi, Karlu Jaromíru Erbenovi nebo Václavu Čtvrtkovi, přivítali jsme ale také cestovatele Jiřího Máru, který nám vyprávěl o Novém Zélandu, a nebo jsme se pobavili u autorského čtení Jana Cimického a Alexe Koenigsmarka,“ dodala.
 
Městská knihovna Valašské Klobouky zabodovala také v celostátní soutěži Městská knihovna roku 2011, kde získala prvenství v kategorii do 10 tisíc obyvatel.