Klobouky se na jaře zbavily tun odpadu

V zahradách, garážích, domech a bytech, ale i veřejných prostranstvích, naučných stezkách a ulicích se na jaře znatelně prosvětilo. Rozhodně tomu napomohli občané, kteří se věnovali úklidu svého okolí a také ti, kteří se hojně zapojili do akce Jarní úklid nebo využili pravidelného sběru nebezpečného a objemného komunálního odpadu. Díky těmto výzvám, ale i díky kampani Ukliďme svět, bylo sesbíráno, odevzdáno, vytříděno a předáno k dalšímu zpracování přibližně 15 tun odpadu.

„Jarní úklid byl znát především na čistotě předzahrádek a veřejných prostranství. Díky teplému počasí se do něj lidé pustili často už začátkem dubna, i přesto ale byly v rámci této konkrétní akce vyvezeny téměř 2 tuny odpadu a 2,6 tun bioodpadu jen z Valašských Klobouk, z místních částí pak celkově 2 tuny bioodpadu a 4 tuny odpadu ostatního,“ pověděla k výsledkům referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková.

Souběžně s Jarním úklidem se mohli lidé zbavit i objemného odpadu, kterého v Kloboukách přinesli celkem 3,4 tuny a v místních částech 1,5 tuny. Rovněž při sběru nebezpečného odpadu bylo nashromážděno další nezanedbatelné množství, a sice bezmála 900 kilogramů chemických látek, barev, jedovatých materiálů a dalších odpadů. „Poděkování patří pracovníkům Valašskoklobouckých služeb, kteří byli dokonale sehraní a zvládli souběžně obsluhu místa zpětného odběru, zajištění svozu nebezpečného a objemného odpadu z místních částí i úklid pytlů a kontejnerů z Jarního úklidu. A samozřejmě největší dík směřuje ke všem občanům, kteří prokázali, že jim není lhostejný vzhled a čistota našeho města,“ vyjádřila Leona Vlčková.
 
V neposlední řadě je nutné ke všem výsledkům úklidových aktivit přičíst i váhu odpadu, kterou sesbírali účastníci akce Ukliďme svět. Zde se zapojily hlavně mladší generace školou povinné a vyčistily od odpadků naučnou stezku na Královec, cestu směrem na Lačnov a také od Smoliny k městskému koupališti. Celkem bylo odklizeno a roztříděno 300 kilogramů odpadků a našlo se i několik kusů pneumatik.