Květnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

VALAŠSKÝ ROK 2014: STAVĚNÍ MÁJE 1. 5. 2014, areál Dřevěného městečka, 14.00 – 16.00 - tradiční lidová slavnost...

DEN PRO PUSTEVNY S ČESKÝM ROZHLASEM
3. 5. 2014, areál Dřevěného městečka, 14.00 – 16.00
Benefiční den s výtěžkem ze vstupného na obnovu objektu Libušín na Pustevnách.
 
KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
8. 5. 2014, areál Dřevěného městečka, 14.00
- účinkuje Junior beskydský orchestr
 
 
JARO NA DĚDINĚ
17. 5. 2014, areál Valašské dědiny
- oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací
 
DEN MUZEÍ
18. 5. 2014, areál Mlýnské doliny
- volný vstup do Mlýnské doliny
 
SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL
31. 5. 2014, areál Dřevěného městečka
- příležitost nejen pro děti vyzkoušet si některá řemesla – točení na hrnčířském kruhu, předení na kolovrátku, tkaní na tkalcovském stavu...
KÁCENÍ MÁJE
31. 5. 2014, areál Dřevěného městečka, 14.00
- lidová májová slavnost
 
ZA POZNÁNÍM DO VALAŠSKÉHO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014
UMĚLI VALAŠI FYZIKU
Jak důležité byly základy fyziky pro pracovní a společenský život Valachů? Jak ve všedním životě fungovaly jednoduché stroje; k čemu sloužily; jak byly zdokonalovány? S důrazem na využití jednoduchých strojů a také vyzkoušení si řemesla se vše potřebné a ještě mnohem více dozvíte při návštěvě tohoto programu.
Realizace: 13. – 15. 5. 2014
Délka pořadu: 120 minut
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, SŠ, senioři...
Počet osob ve skupině: max. 25 osob
Místo konání: Živý dům, Mlýnská dolina
 
VÝSTAVY
(NE)ZAPOMENUTÁ TESLA
(10. 2. – 17. 8. 2014) – Velký výstavní sál v budově Sušáku, 1. patro
Výstava k 65. výročí vzniku n.p. Tesla Rožnov, dokumentující vývoj podniku a vliv na společenský život.
Sušák, stálá expozice - přízemí
MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM
Stálá historicko-etnografická expozice přibližuje na modelových situacích z dějin Rožnova pod Radhoštěm historii i běžný život východomoravského městečka v průběhu více než sedmi staletí. Expozice je členěna do několika tematických celků, které postihují vybrané události a jevy ze života Rožnova pod Radhoštěm. Návštěvníkovi je nabídnuta procházka po různých tématech a zajímavostech z historie vybrané lokality i přilehlého mikroregionu, které na sebe navzájem časově navazují. Expozice využívá klasické výstavní prostředky i moderní muzeologické a výstavní postupy, které zatraktivní prezentované skutečnosti. 
 
Výstavní sál Sušák  - 1. patro
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA VALAŠSKU II. 
Výtvarný život v letech 1920 – 1945
Výstava představuje výběr z výtvarné sbírky Valašského muzea v přírodě a spolu s několika výpůjčkami představuje výtvarný život na Valašsku v tomto období. Zároveň s obrazy je zde prezentován i malovaný porcelán, gobelíny a sklo. Několika fotografiemi je představena i moderní civilní architektura
 
Výstavní sál Sušák  - 1. patro
MALOVANÁ JIZBA
Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě z 18. až ½ 20. století
Na výstavě uvidíte výběr z kolekce uměleckého řemesla a užitého umění Valašského muzea v přírodě – nábytku, plastik, keramických předmětů, textilií a věcí osobní potřeby.
 
Dřevěné městečko - Panská sýpka, stálá expozice
Řeznické řemeslo
Expozice o podobách řeznického řemesla v první polovině 20. století. Vystaven je starý řeznický krámek s malou dílnou na zpracování masa a také venkovská zabíjačka, která byla nedílnou součásti života na vesnici. Expozice je výpovědí o minulosti tradičního řemesla, které mělo svou nezastupitelnou úlohu v městském i venkovském prostředí.
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
 
Otevírací doba muzea:
Dřevěné městečko
01. 04. – 30. 06. 09.00 – 17.00
Valašská dědina
01.05. – 30.06.   09.00 – 17.00
Mlýnská dolina
01.05. – 30.06.   09.00 – 17.00