Motoristé, dodržujte zákaz vjezdu do lesů

Houbaři, rybáři a další návštěvníci přírody by se měli při svých cestách vyvarovat vjezdu do lesů a parkování vozidel na lesních komunikacích. Jízda v přírodě a zejména v lesním porostu je zakázána zákony o lesích, myslivosti i trestním zákoníkem a za porušení hrozí řidiči pokuta až 5 tisíc korun. Obzvlášť důrazná výtka směřuje k jezdcům na čtyřkolkách, kteří svými nelegálními vjezdy do krajiny i lesů svévolně ničí cizí majetek, ruší zvěř a ohrožují pěší návštěvníky lesa.

„Vjezd motorových vozidel do krajiny je v některých případech nutný. Jedná se o zemědělské a lesnické účely, údržbu energetických sítí, příjezdy k nemovitostem a podobně. Většina vozidel se ovšem v krajině pohybuje bez řádného důvodu a jejich majitelé se tím dopouštějí přestupku, podle výše způsobených materiálních škod někdy dokonce trestného činu. Jde především o motorizované návštěvníky přírody, myslivce, rybáře, houbaře a další,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Josef Slánský. 

Mezi hlavní důvody, proč je pohyb aut, motorek, čtyřkolek a dalších vozidel v lese i volné krajině nepřijatelný, patří zejména zvýšená zátěž přírody extrémním hlukem, plašení zvěře, poškozování prostředí při jízdě mokřady, potoky, loukami, obtěžování a ohrožování návštěvníků lesa a v neposlední řadě i poškozování práv vlastníků a uživatelů nemovitostí. „V terénu se lze motorovým vozidlem pohybovat pouze po vlastních pozemcích, po cizích pozemcích na základě zvláštního oprávnění a se souhlasem jejich vlastníka. Tomu, kdo poruší zákaz vjezdu a stání motorového vozidla, může být orgánem státní správy lesů uložena pokuta až ve výši 5 tisíc korun,“ doplnil vedoucí. 
 
Podle zákona o lesích není ke stanovení zákazu vjezdu do lesa nutné umisťovat dopravní značky. Řidiči by proto měli tuto skutečnost respektovat v obecném rozměru a nepředpokládat, že pokud u lesa není výslovný zákaz, vjezd je možný. V loňském roce se na tyto přestupky zaměřily dvě kontroly Policie ČR, městské policie a zástupců odboru životního prostředí. Zjištěno bylo porušení zákazu v šesti případech a uloženy byly čtyři pokuty ve výši 2 tisíce korun. Přestupků se dopustili většinou řidiči, kteří se vydali hledat houby. Návštěvníci lesa mohou podobné akce očekávat i v letošním roce.