Muzejní podzim na poli a v chalupě

V sobotu 13. září ožije areál Valašské dědiny muzea ukázkou podzimních prací a činností, které se za časů našich předků děly na poli či v chalupě.

Život minulých generací, našich staříčků a stařenek byl spojen s každodenní prací. Od jara se lopotili na svých kamenitých políčkách s očekáváním dobré sklizně. V letošním roce se zaměříme na zpracování lnu a konopí. Len se vytrhával koncem srpna i s kořínky. Nejprve se  nechal na poli proschnout, následně na drhlenech zbavil semen a poté se na louce rosil. Po opětovném proschnutí a dosušení v sušírnách se z něj získávala vlákna, z nichž se spřádala na kolovratu nit. Ze lněné příze se na stavech utkalo plátno, které mělo široké využití v domácnosti. Šily se zněj oděvní součástky, plachty do postelí, trávnice, nebo se sbalené do štůčků prodávalo na trzích. Technologický způsob zpracování konopí byl podobný. Používalo se však více na výrobu provazů.
 
Kolem svátku sv. Václava se také kopaly brambory a prováděla lehká orba políček. Sklízela se jablka, která se dále zpracovávala, například v sušírnách na křížaly. Další se ukládaly do sklepa pro zimní konzumaci, nebo se z nich lisoval mošt.  Stavení se pomalu připravovala na dlouhé zimní období. Hospodyňky nakládaly zelí do škopků,  které bylo až do pozdního jara nejčastější složkou potravy Valachů. Děvčata zase chodívala hrabat listí na podestýlku, hospodář s pacholky zajišťoval zásoby dřeva k topení. Dlouhé krkošky se řezaly na menší polena, která se ukládala kolem celého stavení. Také ovce se podruhé stříhaly.
 
Po celodenní práci bylo potřeba se dobře najíst. Tradiční valašská jídla nabídnou naše kuchařky na Miloňově. V chalupě z Nového Hrozenkova čp. 10 Vám hospodyně připraví podplameníky z bílé mouky. 
 
Jak se na Valašsku říká, nebylo by roboty, aby se při ní nezpívalo. Začalo se na „vesno“ při prvních pracích na poli se celý kraj od Javorníků až za Hostýnské vrchy ozýval zpěvem, po celé léto až do pozdního podzimu. Tradiční náladu navodí gajdoš Petr Sovják z Neubuze spolu s hudeckou muzikou Polajka, která zahraje řemeslníkům k práci a hostům pro potěšení.
 
Areál Valašské dědiny muzea je otevřen od 10.00 do 17.00. Kompletní přehled otevírací doby všech jednotlivých areálů a cen vstupného najdete na www.vmp.cz.