Muzeum hostilo odbornou konferenci

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně organizovalo ve dnech 20. – 21. března již 8. ročník konference Muzeum a škola s tématem „Křižovatky muzejní pedagogiky“. Na dvoudenním jednání se sešla stovka zájemců o obor muzejní pedagogika z Čech, Moravy i Slovenska. Konference připomněla počátky, úspěchy i úskalí oboru, ale věnovala se i zamyšlení nad hlavním úkoly do budoucnosti.  

Letošní ročník konference Muzeum a škola dostál své tradici a vysokému odbornému kreditu a vzbudil velký zájem. "Ve třech hlavních blocích jednání jsme letos zejména bilancovali, připomínali jsme si totiž výročí 20 let od vzniku programu Brána muzea otevřená Nadace Open Society Fund, 25 let od založení Komory edukačních pracovníků při Radě galerií ČR a 20 let od vzniku Komise pro práci s veřejností při Asociaci muzeí a galerií ČR. Zamýšleli jsme se nad vznikem muzejní pedagogiky jako oboru vysokoškolského studia i nad dalšími klíčovými tématy,“ uvedla PhDr. Blanka Petráková, odborný garant konference z Muzea luhačovického Zálesí.

„Účastníci z různých paměťových institucí, oborových skupin a vysokých škol se shodli na společném zájmu rozvíjet svůj obor ve prospěch návštěvníků. Posilovat pozice paměťových institucí jako míst, kde se návštěvníci mohou neformálně vzdělávat, získávat informace, zážitky i rozvíjet své záliby a která jsou otevřená, přátelská a mají propracované standardy, strategie a metodiku pro práci s veřejností,“ doplnila PhDr. Blanka Petráková.

Doprovodným programem konference byl společenský večer v rytmu swingu s malou komentovanou historickou módní přehlídkou, který připravili Luhačovický okrašlovací spolek Calma a host DJ Ladislav Tomek. „Na úterní odborný program navázaly komentované prohlídky expozic a výstav Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výstvarného umění, které se setkaly s velkým zájmem,“ řekla Adéla Šimová z oddělení muzejní pedagogiky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Program konference jako celek vzbudil velký ohlas a rozproudil živou debatu, která naznačila další možné směry budoucnosti oboru muzejní pedagogiky. Účastníci odjížděli ze Zlína spokojeni.