POHÁDKY PRO VŠECHNY POMÁHAJÍ AUTISTICKÝM DĚTEM

Auxilium o.p.s., jediný poskytovatel komplexních sociálních služeb pro děti a mladé lidi s nejtěžším stupněm zdravotního postižení ve Zlínském kraji, představí 2. 4. 2016 svůj nový projekt knih pro děti „Pohádky pro všechny“. Tyto knihy pomáhají posílit komunikaci autistických dětí a tím také jejich postavení mezi vrstevníky.  

Auxilium o.p.s. již mnoho let usiluje o profesionální podporu autistických dětí ruku v ruce s nejnovějšími poznatky vědy. „Nesnažíme se najít zázračný lék, ale usilujeme o zavedení podpůrných technik a metod, které těmto dětem pomohou zorientovat se v prostředí, pochopit, co se po nich požaduje, umožní jim sdělit jejich potřeby a přání. Nácvik sociálních dovedností tyto děti postupně přiblíží světu jejich vrstevníků,“ uvádí Božena Mikulíková, ředitelka centra.

Pracovníci centra Auxilium zjistili, že na trhu zcela chybí knihy upravené pro potřeby těchto dětí. Na základě mnohaletých zkušeností tak připravili knihy pohádek tak, aby byly pro autistické děti významným didaktickým přínosem. A jen u toho nezůstalo - v rámci osvětové kampaně pro veřejnost, se centru podařilo získat pro tento nápad základní školy v regionu, které vytvořily kresby nejznámějších pohádkových příběhů.

„Potvrdilo se nám, že při používání těchto speciálně upravených knih, jsou děti nejen schopny porozumět příběhu, ale také v rámci svých možností tento příběh převyprávět svým kamarádům či rodině. To má nenahraditelný význam pro posílení jejich snahy o komunikaci, zvyšuje vědomí jejich hodnoty a posiluje jejich postavení ve skupině vrstevníků,” řekla Božena Mikulíková, ředitelka centra.

Cena jedné knihy je 150,- Kč a jejím prodejem chce společnost získat finance na tisk dalších knih – tentokrát edukativních (např. cestování autobusem, u lékaře, u kadeřníka apod. na podzim tohoto roku).

Slavnostní křest knihy „Pohádky pro všechny“ se bude konat 2. 4. 2016 v Kateřinicích u Vsetína. Kromě křtu samotného se návštěvníci a příznivci mohou těšit na bohatý program pro děti i dospělé, od 14 hodin je pro děti naplánovaná “Cesta z pohádky do pohádky.” Současně se zábavným programem proběhne panelová diskuse na téma: “Obyčejný život s mým (ne)obyčejných dítětem”, která si klade za cíl zmapovat potřeby rodin pečujících o děti s autismem, bolesti i radosti, které jim přináší jejich výchova, obavy i sny, které jsou součástí pohledu do budoucnosti. Křest knih a jejich cestu k dětem se uskuteční v 16 hodin. Tuto akci přijede také podpořit modelka Kateřina Sokolová, spoluzakladatelka nadačního fondu AutTalk na podporu autistických dětí. Od 17 hodin vystoupí soubor Zvonky dobré zprávy. Všichni jsou srdečně zváni.