Posudek statika: pravou část objektu Libušína je třeba staticky zajistit a co nejvíce zachovat

Statický posudek objektu Libušína potvrdil, co je patrné – pravá část objektu, jídelna, jejíž interiér byl vyzdoben freskami a sgrafity s motivy valašských a slovenských pověstí dle návrhů Mikoláše Alše, je velmi zničená, ale na doporučení architekta a statika bude snaha o co největší zachování dílčích prvků.

„Podrobnější informace bude obsahovat písemná zpráva statika. Ale dle domluvy budeme postupovat cestou statického zajištění objektu a maximálního zachování objektu – postupné zakonzervování jednotlivých dílčích prvků. Tento postup bude náročný časově, ale z historického hlediska je to jediné možné řešení.  Souběžně při vyklízení sutin z objektu probíhá a bude probíhat podrobný průzkum a dokumentace jednotlivých dílčích ohořelých prvků – našimi odbornými pracovníky muzea. Co nejdříve se budeme snažit přistoupit k nadkrytí objektu. Bude potřeba zpracovat kompletní novou projektovou dokumentaci na plánovanou obnovu objektu.  Objekt nám byl předán do správy policejními vyšetřovateli včera po 16.00 odpoledne. Z levé části, Staré Pustevny, se s největší pravděpodobností podaří zachránit část vybavení a další prvky. Tyto budou převezeny do prostor muzea v Rožnově pod Radhoštěm či depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ještě nás čeká jednání s pojišťovnou v celé záležitosti“, uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
 
5. 3. 2014 byla znovuzprovozněna webkamera na Pustevnách (není ve vlastnictví či správě muzea).
 
Probíhající veřejná sbírka na obnovu objektu – aktuální stav konta k 6. 3. 2014 (7.00) byl téměř 190 000,- Kč. Číslo účtu sbírky je: 107-6978880207/0100.