Povolení na novou stavbu získáte rychleji v autoritářském Bělorusku i rozvráceném Haiti

Světová banka opět potvrdila, že proces povolování nových staveb v Česku patří k nejhorším na celém světě. V celkovém hodnocení rychlosti, transparentnosti, ekonomické náročnosti a kvality povolovacího procesu ve stavebnictví si sice Česká republika mírně polepšila, ze 130. místa se dostala na 127. pozici, ale není se čím chlubit. Stavební povolení lze získat průměrně za 247 dní, což Česko řadí na někam mezi Zimbabwe (238 dnů) a Trinidad a Tobago (253 dnů). Výrazně lépe na tom jsou například i v autoritářském Bělorusku (115 dnů) či přírodními katastrofami rozvráceném Haiti (98 dnů). Vyplývá to z nejnovějších dat studie Doing Business, kterou každoročně vydává Světová banka a v níž tentokrát hodnotila celkem 190 ekonomik světa.  

Světová banka v ukazateli složitosti stavebního povolení vychází z povolování skladových prostor. Pokud bychom mluvili pouze o větších bytových areálech, tak jejich povolování zabere čtyři až pět let.

Studie pouze každoročně potvrzuje to, co už hodně dlouho kritizuji. Český systém legislativního Kocourkova vede k tomu, že máme nejsložitější systém povolování nových staveb ze zemí EU. Tento stav trvá dlouhá léta a způsobil současný růst cen nových bytů. Extrémně složitý povolovací proces však neparalyzuje pouze bytovou výstavbu, ale veškeré nové stavby. Kvůli němu stále nejezdíme po nových dálnicích napříč republikou, Česko neprotínají moderní železnice a vůbec chybí důležité infrastrukturní stavby.

Určitou změnu by mohla přinést nedávno schválená novela stavebního zákona. Pokud k ní stavební úřady přistoupí tak, jak autoři novely předpokládali, tak to zcela jistě umožní zkrácení celého procesu. Bude záležet na tom, zda budou stavební úřady dodržovat lhůty a využívat to, co novela umožňuje – tedy sloučené řízení. Pokud ano, pak by se řízení mohlo zkrátit o týdny i měsíce. Pokud se však úředníci rozhodnou řízení bojkotovat a zdržovat, tak jim v tom ani současná novela nezabrání. Nehledě na to, že podobná legislativní změna měla přijít už před deseti lety, ne-li dříve.

Co by pomohlo ještě více, by bylo převzetí dobré praxe například ze sousedního Německa. Tam si všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů zajišťuje sám stavební úřad, což velice pomáhá hlavně malým stavebníkům, kteří stavební povolení vyřizují jen jednou za život. U nás je nyní často zcela opačná praxe – stavební úřady žádají po staviteli dodat také stanoviska, která pro své rozhodování ani nepotřebuje. Řízení tím jen neúměrně protahuje a vydání rozhodnutí oddaluje. Jde o typickou úřednickou šikanu, která by zmizela, pokud by si potřebná stanoviska stavební úřad zajišťoval sám. Zákon by také mohl nařídit, že pokud stavební záměr odpovídá platnému územnímu a regulačnímu plánu, tak ho má stavební úřad schválit bez zbytečných odkladů. Že německý model funguje, dokazuje opět Světová banka. Německu z hlediska složitosti povolovacího procesu v aktuální studii Doing Business patří 24. místo.

RNDr. Evžen Korec, CSc.
Generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a. s.