Právě se nacházíte:

Program VMP prosinec 2012

05. 12. 2012 od 14. 00 do 19.00 Místo konání: Dřevěné městečko MIKULÁŠSKÝ PODVEČER Děti do 15 let vstup zdarma!!! 15.00 hod. pohádka pro děti Zatoulané botičky v Janíkově stodole 16.30 hod. Mikulášská nadílka v Janíkově stodole 17.30 hod. koncert sboru Basové G v Kostele sv. Anny Rodiče mají možnost využít Mikulášské nadílky ve Valašském muzeu v přírodě...  

05. 12. 2012 od 14. 00 do 19.00

Místo konání: Dřevěné městečko
MIKULÁŠSKÝ PODVEČER
Děti do 15 let vstup zdarma!!!
15.00 hod. pohádka pro děti Zatoulané botičky v Janíkově stodole
16.30 hod. Mikulášská nadílka v Janíkově stodole
17.30 hod. koncert sboru Basové G v Kostele sv. Anny
 
Rodiče mají možnost využít Mikulášské nadílky ve Valašském muzeu v přírodě a přinést pro své děti dárky, které jim Mikuláš nadělí. Dárky mohou předávat ve vestibulu Janíkovy stodoly od 14.00 do 16.00 hod.
 
06. – 07. 12. a 10. – 14. 12. 2012 od 08. 00 do 16.00
 
Místo konání: Valašská dědina
VÁNOCE NA DĚDINĚ
Tradiční program s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví. Program je určen především pro objednané skupiny. Jednotlivci budou mít vstup do areálu bez průvodce. 
Všichni návštěvníci mohou program navštívit v sobotu 15. 12. 2012.
 
13. 12. 2012 v 17. 00
 
Místo konání: Dřevěné městečko – Janíkova stodola
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V JANÍKOVĚ STODOLE
Vánoční poetický pořad se vzácnými hosty, který vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. 
Účinkují: cimbálová muzika Kotár 
Štěpán Rak, světový kytarový virtuos 
Jan-Matěj Rak, kytarista a písničkář 
Hosty jsou: Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické
Karel Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Dakar v kategorii kamionů
Zuzana Maléřová, významná česká spisovatelka, rodačka z Valašska
Předprodej vstupenek na pokladně a vrátnici Valašského muzea od 22. 10. 2012 (cena:150,- Kč).
Neplatí žádné slevy, čestné vstupenky a permanentky Valašského muzea v přírodě
 
15. 12. 2012 od 09.00 do 16.00
 
Místo konání: Dřevěné městečko 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Prodej vánočních dárků z dílen lidových výrobců
Program:   
10.00 pavlač radnice slavnostní zahájení vánočního jarmarku
10.30 kostelík sv. Anny Rosu dejte nebesa, koncert z barokních kancionálů
účinkuje cimbálová muzika Javořina se sólisty 
11.00 Janíkova stodola Od Ondřeje do Tří králů, vánoční zvyky na Kysucích 
účinkuje dětský folklorní soubor Kelčovan z Čadce
12.00 kostelík sv. Anny hudba starých mistrů v podání souboru Komorní žestě
12.30 kostelík sv. Anny Rosu dejte nebesa, koncert z barokních kancionálů
účinkuje cimbálová muzika Javořina se sólisty 
13.30 Janíkova stodola Ten vánoční čas dočkali jsme zas
v pásmu o zimě se představí Bartošův dětský folklorní soubor ze Zlína
V areálu Dřevěného městečka obchůzky mikulášské družiny z Valašských Klobouk, Lucek ze souboru Radhošť, na pavlači radnice vytrubování dechového kvintetu Komorní žestě. 
 
15. 12. 2012 od 09. 00 do 16.00
 
Místo konání: Valašská dědina
VÁNOCE NA DĚDINĚ
Tradiční program pořádaný v sobotu tentokráte pro všechny, kteří navštíví valašské muzeum. Atmosféru valašských vánoc najdete v oživených expozicích dřevěnic na Stráni. 
 
22. a 23. 12. 2012 od 17.00
 
Místo konání: Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr
ŽIVÝ BETLÉM
Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše, která vychází z tradice tzv. vánočních pastýřských her. Tato podoba živého betléma vychází z autentických záznamů pastýřské hry z moravsko-slovenského příhraničí. 
 
Výstavy
 
Sušák, stálá expozice - přízemí
MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM
Stálá historicko-etnografická expozice přibližuje na modelových situacích z dějin Rožnova pod Radhoštěm historii i běžný život východomoravského městečka v průběhu více než sedmi staletí. Expozice je členěna do několika tematických celků, které postihují vybrané události a jevy ze života Rožnova pod Radhoštěm. Návštěvníkovi je nabídnuta procházka po různých tématech a zajímavostech z historie vybrané lokality i přilehlého mikroregionu, které na sebe navzájem časově navazují. Expozice využívá klasické výstavní prostředky i moderní muzeologické a výstavní postupy, které zatraktivní prezentované skutečnosti. 
 
Výstavní sál Sušák - 1. patro
VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA VALAŠSKU II. 
Výtvarný život v letech 1920 – 1945
Výstava představuje výběr z výtvarné sbírky Valašského muzea v přírodě a spolu s několika výpůjčkami představuje výtvarný život na Valašsku v tomto období.
Zároveň s obrazy je zde prezentován i malovaný porcelán, gobelíny a sklo. 
Několika fotografiemi je představena i moderní civilní architektura.
 
Výstavní sál Sušák - 1. patro
MALOVANÁ JIZBA
Umělecké řemeslo a užité umění ve sbírkách Valašského muzea v přírodě z
18. až ½ 20. století
Na výstavě uvidíte výběr z kolekce uměleckého řemesla a užitého umění Valašského muzea v přírodě – nábytku, plastik, keramických předmětů, textilií a věcí osobní potřeby.
 
Dřevěné městečko - Panská sýpka, stálá expozice
Řeznické řemeslo
Expozice o podobách řeznického řemesla v první polovině 20. století. Vystaven je starý řeznický krámek s malou dílnou na zpracování masa a také venkovská zabíjačka, která byla nedílnou součásti života na vesnici. Expozice je výpovědí o minulosti tradičního řemesla, které mělo svou nezastupitelnou úlohu v městském i venkovském prostředí.
 
Náboženské obřady
 
01. 12. v 07. 00
místo konání: Dřevěné městečko, kostel sv. Anny
RORÁTY
Ranní mše svatá.
 
28. 12. v 16. 00
místo konání: Dřevěné městečko, kostel sv. Anny
VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
 
Otevírací doba
 
Dřevěné městečko
05. 12. 14:00 – 19:00
15. 12. 09:00 – 16:00
22. a 23. 12. 15:00 – 18:00
26. – 31. 12. 09:00 – 16:00
 
Mlýnská dolina
Zavřeno
 
Valašská dědina
06. 12. – 07. 12. 08:00 –16:00
10. 12. – 14. 12. 08:00 –16:00
15. 12. 09:00 – 16:00
26. 12. – 31. 12. 09:00 – 16:00 zpřístupněny pouze exteriéry
 
Více informací na www.vmp.cz