Rekonstrukce Billova domu úspěšně dokončena

Rekonstrukce Billova měšťanského domu, který byl značně poškozen pádem vedlestojícího stromu v květnu roku 2012, byla ukončena. Objekt, který je jednou z dominant nejnavštěvovanějšího areálu muzea, Dřevěného městečka, se rekonstruoval více než 15 měsíců. Celkové náklady na rekonstrukci, ve výši 4,2 milionu korun, byly hrazeny z rozpočtu Ministerstva kultury, jakožto zřizovatele muzea. Kompletní rekonstrukce chlebové pece byla hrazena z prostředků potomků původního majitele objektu. 

Objekt bude veřejnosti zpřístupněn bez vnitřního vybavení (s ohledem na vlhkost) v rámci Vánočního jarmarku 14. 12. 2013. Návštěvníci budou mít možnost na panelech vidět, jak probíhala celková rekonstrukce budovy. V celé své kráse, včetně funkčního vybavení, bude ovšem trvale otevřen na počátku sezóny 2014.
 
Patrová roubená stavba s dřevěnou podsíní pochází z poloviny 18. století z rožnovského náměstí. Do muzea byla přenesena roku 1924 a spolu s objektem radnice a několika menšími stavbami tvořila kulisu pro dění Valašského roku 1925. Zadní část stavby byla později rekonstruována. Svým architektonickým pojetím s dochovanými prvky renesance patří k domům charakteristickým pro města v období pozdního středověku.