Rekultivovanou plochu na Trhovisku oživily vysázené stromky

Krajina v blízkém okolí Valašských Klobouk dostala další nový impuls. Po otevření ekoparku v lokalitě Trhovisko před dvěma lety byl nyní zrealizován další projekt, který na dané území přímo navazuje. Na rekultivované ploše za ekoparkem bylo vysázeno několik desítek nových stromků, které zde vytvoří příjemnou alej a splní také funkci okrasnou.

„Lokalita Trhovisko se nachází při výjezdu z Valašských Klobouk směrem na Poteč. V minulosti byla poznamenána černou skládkou, letos na jaře zde ovšem byla dokončena rekultivace a území mohlo začít znovu dýchat. Výsadba tedy byla dalším krokem k obnově,“ přiblížil záměr vedoucí odboru životního prostředí Josef Slánský. „Podél polní cesty k Poteči byla vysázena alej z devatenácti švestek, v horní části zmiňované oblasti pak byly zasazeny lípy, javory mléče a jasany ztepilé,“ poznamenal.

Výsadba byla začleněna do programu Ekologické olympiády středoškoláků Zlínského kraje, která se ve Valašských Kloboukách konala první týden v říjnu. Zapojili se studenti i pedagogové, dále pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu, zástupci ZO ČSOP Kosenka a členové občanského sdružení Jižní Valašsko. „Toto sdružení má do  budoucna v plánu využívat území jako skanzen, kde bude připomínat dřívější život na Valašskokloboucku. Zamýšlí například salaš s ovcemi a další aktivity,“ pověděl vedoucí.