Tradiční krojovaná Anenská pouť ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Tradiční krojovaná Anenská pouť se uskuteční v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v neděli 27. 7. 2014. Oslava svátku patronky Valašska, sv. Anny, je spojená s krojovaným procesím z rožnovského farního kostela Všech svatých a pouťovými atrakcemi v areálu muzea. Mše svatá v kostele Všech svatých začne v 9.30. V 10.30 – 10.45 se začne shromažďovat a řadit krojované procesí se sochou sv. Anny. Za zpěvu poutních písní následuje průchod městem do Dřevěného městečka muzea, zakončený svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně před kostelem sv. Anny.

„Program v areálu muzea je připraven pro návštěvníky po celý den od 9.00 do 19.00. Pro děti jsou připravené pouťové atrakce, historický kolotoč. Během dne vystoupí  Soubor valašských písní a tanců JASÉNKA ze Vsetína, Dechová hudba ROŽNOVANKA a loutkové představení předvede DIVADÉLKO MILADY KUBICOVÉ“, uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
 
V sobotu 26. července od 18.00 se uskuteční mše svatá k poctě sv. Anny v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku.
 
Vstupné na do jednotlivých areálů muzea a otevírací dobu muzea najdete na www.vmp.cz.