Ukázky tradičních řemesel a koncert souboru Javory ve Valašském muzeu v přírodě

24. ročník setkání mistrů starých řemesel – to jsou „Dny řemesel a setkání kovářů“, které se uskuteční v areálu Dřevěného městečka muzea 9. a 10. 8. 2014. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky prací více než 150 řemeslníků – na 60 kovářů, dále na kameníky, klempíře a další řemeslníky. 

K vidění budou staré profese při zpracování a opracování dřeva, stavebních a výrobních materiálů – výroba štípaných plotů, žebříků, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, restaurování historického nábytku. Mistři řemeslníci názorně návštěvníkům předvedou výrobu ručně štípaného šindele a pokrývaní střech, výrobu cihel a kachlí, opracování kamene. Zpestřením programu budou ukázky drátování, práce košíkáře, hrnčíře, klempíře, soustružníka, kartáčníka. Návštěvníci si mohou sami mimo jiné vyzkoušet i oplétání demižónů, práce na tkalcovském stavu, pletení slaměných ošatek. Ve stáncích bude prezentována výroba různých druhů bižuterie, výrobků z včelího vosku, štípaných holubiček, keramického pečiva, malování na skle, zdobení a vytlačování perníků. Mistr stavitel bude na radnici projektovat se svým kresličem stavební výkresy. Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu benzínové motory, kterou budou pohánět štípačku, cirkulárku. V provozu bude i stodvacetiletý parní stroj. 
 
Své řemeslo nám předvedou i mistři kovářského řemesla z celé České republiky – ti budou po celé dva dny předvádět různé techniky zpracování železa na několika výhních a kovadlinách. Oživením programu bude kutí koní ve fojtském dvoře. Ve vestibulu Janíkovy stodoly bude otevřena výstavka kovářských prací z minulých let a fotografie z požáru a studie plánované obnovy objektu Libušín. Během pořadu budou probíhat soutěže pro děti na pódiu u rybníčka – práce se dřevem, sekání, řezání, zatloukání hřebíků, zdobení perníčků, jízda na dřevěných koníčcích a další překvapení. Po celou dobu programu se bude na velkém palouku v areálu muzea skládat dřevěnice. Ve stáncích Lesů ČR (v neděli) bude probíhat vědomostní soutěž s lesnickou tématikou. Pro soutěžící budou přichystány odměny.
 
K poslechu bude hrát v sobotu dudácká muzika Hudci z pasek, v neděli cimbálová muzika Radhošť. V sobotu ve 14.00hod.  vystoupí na Komorním amfiteátru Dřevěného městečka muzea folklorní soubor Nadšenci, v neděli od 15.00 vystoupí na Komorním amfiteátru hudební soubor Javory.
 
Vstupné do areálu muzea a otevírací dobu najdete na www.vmp.cz. Akce je připravována ve spolupráci s Lesy ČR, s.p., -  Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm.