V muzeu proběhne Zelený čtvrtek

Již čtvrtým rokem pořádá muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Velikonoce v muzeu, jejichž stěžejní část tvoří výstava se zajímavým doprovodným programem pro veřejnost i školní skupiny. Připomíná oblíbené svátky jara z pohledu lidové tradice, jak ji ve svém díle zaznamenal mladcovský rodák, národopisec František Bartoš.

Rozmanitost lidového zvykosloví spjatého s tímto obdobím můžete sami prožít na muzejní akci pro veřejnost s příhodným názvem Zelený čtvrtek v muzeu, jež se uskuteční v sídle Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve čtvrtek 6. dubna od 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin.

Pro návštěvníky je připraven bohatý program s tvořivými dílnami pro děti, velikonočním jarmáčkem, pečením jidášků či ukázkou dalších tradičních pokrmů připravovaných na Zelený čtvrtek. Po celý den bude možnost nahlédnout pod šikovné ruce řemeslníků při předvádění různých stylů zdobení kraslic, pletení pomlázek či tvorbě vizovického pečiva.

Velikonoční atmosféru navodí také výstavka s názvem Vajíčko malované, z lásky darované, která nabídne návštěvníkům nevšední podívanou na ucelenou kolekci čítající 180 kusů kraslic mladé tvůrkyně Leony Machálkové z Holešova. Výstava bude k vidění v expozici Františka Bartoše v 5. N. P. budovy 14 od 21. 3. - 23. 4. 2023.

Vstupné: 59 Kč, snížené 39 Kč, rodinné 129 Kč

https://www.muzeum-zlin.cz/