V sobotu proběhne sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 21. dubna budou moci občané opět využít pravidelného pololetního sběru nebezpečného a objemného komunálního odpadu. Jeho svoz se uskuteční ve stejný den jako akce Jarní úklid, a tak může být pro mnohé motivací k tomu, aby své okolí kromě nebezpečného odpadu zbavili také dalšího nepořádku. Harmonogram zachovává tradiční režim, ve Valašských Kloboukách proběhne sběr dopoledne, po obědě pak zajede do místních částí svozové vozidlo.

„Lidé mohou při této příležitosti odevzdávat nejrůznější chemikálie jako barvy, laky či ředidla, dále znečištěné obalové materiály, odpadní tuky, autobaterie, filtrační materiály a další. Současně znovu připojujeme možnost odevzdat rozměrné odpady jako starý nábytek, koberce, matrace a jiné objemné předměty,“ sdělila k jarnímu sběru referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková. Vybírat se budou i výrobky určené ke zpětnému odběru, například staré televize, lednice, monitory, baterie a galvanické články či nejrůznější domácí elektrospotřebiče. Motoristé budou moci znovu odevzdat i staré ojeté pneumatiky.

Sběr bude ve Valašských Kloboukách probíhat v místě zpětného odběru v ulici Brumovská, a sice od 8 do 12 hodin. Od 12:30 do 13 hodin se bude nebezpečný a objemný odpad sbírat v Lipině u samoobsluhy, v rozmezí od 13:15 do 13:45 hodin bude svozové vozidlo připraveno v Mirošově na rozcestí a ve Smolině budou moci obyvatelé odpad přinášet od 14 do 14:30 hodin ke zvonici.

Sběr nebezpečného a objemného komunálního odpadu je bezplatnou službou pro občany. Není tudíž určen podnikatelům, ti musí podle zákona odstraňování odpadu vzniklého ze své podnikatelské činnosti zajišťovat na vlastní náklady.