Valašské Klobouky opět po letech vítaly občánky

Město Valašské Klobouky obnovilo tradici Vítání občánků. Zhruba po dvaceti letech tak v obřadní síni znovu usedli novopečení rodiče s nejmladšími občany města. Pro rodiny bylo připraveno krátké kulturní pásmo a každé z dětí obdrželo vedle upomínkového předmětu i malý dárek. Vítání občánků město plánuje pořádat čtyřikrát do roka.

„První obnovené Vítání občánků proběhlo v sobotu 21. dubna a měli jsme tu čest poblahopřát rodičům Alexandry Holbové, Nikol Hradilové, Elišky Macháčové, Daniela Mitury, Alexe Špolce, Matěje Šustra a Nikoly Vaculíkové. Věříme, že si tato akce znovu získá oblibu a stane se milým zvykem, při němž můžeme jménem města předat rodičům gratulaci a přání všeho nejlepšího pro jejich děti a zároveň se s novými občánky i jejich rodiči osobně seznámit,“ pověděl místostarosta Martin Janík.

Součástí setkání bylo také vystoupení dětí ze Základní školy Valašské Klobouky, které přednesly pásmo písniček a básní. „Každému novému občánkovi pak byl předán pamětní list města a také plaketa, kterou vyrobily děti z výtvarného kroužku Základní umělecké školy Valašské Klobouky. Od vedení města obdržely maminky kytičky a děti dostaly dárky pro radost,“ sdělila vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel Eliška Olšáková. S dárkem v podobě symbolického kaštánku a pozvánkou k návštěvě se připojila i Markéta Šobáňová z Rodinného centra Kaštánek.