Výstava Hedvábná cesta představí řadu unikátů a nabídne bohatý program

Unikátní výstava s názvem Hedvábná cesta začala ve čtvrtek 9. února vernisáží v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Expozice plná jedinečných exponátů představuje legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa. Řada vystavovaných předmětů nebyla doposud nikde jinde vystavována. K výstavě jsou připraveny i doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek a besed s autorem výstavy PhDr. Davidem Majerem, nebo celodenní programy pro děti a rodiče.  

Výstava se v muzeu uskuteční až do 23. dubna. V průběhu jejího trvání bude část expozice umístěná v přízemí budovy 14 obměněna, tudíž návštěvníci mají možnost vidět na jejím začátku i konci různé unikátní kousky zachycující dějiny Hedvábné cesty. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Výstava připravená pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukáže historickou a kulturní rozmanitost tématu, které lze v mnoha aspektech ztotožnit s dějinami lidstva. Expozici budou tvořit předměty zapůjčené výhradně z nejkomplexnější a doposud neznámé soukromé sbírky zaměřené na problematiku Hedvábné cesty a dálkových kontaktů mezi civilizacemi Starého světa. Výstavu lze chápat jako takový historický cestopis. Expozici tvoří určitá historická hnízda, které prostřednictvím exponátů i popisných panelů a dokumentů představují vždy určité místo Hedvábné cesty,“ uvedl autor výstavy PhDr. David Majer z Ostravského muzea.

Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“ spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný. Samotný pojem „Hedvábná cesta“ je však do značné míry zavádějící. Užíváme jej pro zjednodušení jako již zažitý historický terminus technicus. Je evidentní, že Hedvábná cesta se netýkala pouze hedvábí. Rovněž počátky dálkových kontaktů a obchodních cest jsou mnohem starší než samotný vynález této luxusní tkaniny. Proto, hovoříme-li o Hedvábné cestě, máme na mysli rozvětvenou síť komunikací – cest i kontaktů mezi lidmi, která je do značné míry synonymem pro dějiny světa.

„Návštěvníci se mohou těšit na spoustu historicky cenných předmětů, jako jsou například pečetidla z drahokamů, unikátní starověké nádoby, královské šperky, zbraně, detailní modely či deset autentických mincovních pokladů. K vidění budou i originály, které pocházejí ze starověké a středověké Číny a jsou poprvé k vidění v rámci Evropy právě v našem muzeu,“ doplnila Hana Čubanová, kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Dozvědět se více o Hedvábné cestě mohou lidé také prostřednictvím dvoudílného cyklu přednášek s názvem Hedvábná cesta – ze Zlína až ke Žlutému moři. Hedvábná cesta sloužila jako spojnice Západu a Východu především k obchodním účelům. Ovšem obchod nebyl zdaleka jedinou příčinou či důsledkem její existence. Přednášející PhDr. David Majer z Ostravského muzea se pokusí ukázat, že hedvábná cesta a její okolí byla provázena ještě jinými cestami – cestami válečnými. Pohyb etnik ve stepích v dějinné ose často změnil politickou i etnickou mapu slavných říší i polozapomenutých států a zasáhl i oba široce rozvětvené konce Hedvábné cesty. Vojenství a obchod jsou složitým dějinným komplexem, který sám o sobě pokládá řadu otázek. Přednášky se uskuteční ve středu 15. a  22. února v 17 hodin v edukační místnosti muzea v 5. podlaží budovy 14. Vstupné na přednášku je 30 korun, snížené 20 korun.

Pracovníci oddělení muzejní pedagogiky připravili k výstavě také speciální celodenní programy pro děti ve věku od 5 let a jejich rodiče. Ve středu 15. února si děti v prázdninovém programu Za hedvábím a vůní koření projdou v několika tvořivých zastaveních dávnou obchodní cestu vedoucí z dálného východu až do Evropy. Stanou se obchodníky na této cestě, vyzkouší si umlít koření, zapečetit obálku a směnit ji za drahocenný jantar. Pro návštěvníky je připraveno i občerstvení v podobě lahodného čaje.

V další programu nazvaném Barvy dávnověku, který je naplánován na sobotu 4. března, si děti zahrají na tamější mistry – šperkaře, mozaikáře, malíře a mistry umění tetování hennou. Vstupné na programy pro děti a rodiče je vždy pro každého jednotlivce 35 korun.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně k výstavě nabízí také tři edukační programy pro školy s názvy: Starodávnou cestou nejen za hedvábím, Ve stopách Marca Pola a Z Evropy do Číny a zpět. Všechny jsou určeny žáků základních škol. Podrobnosti naleznou zájemci na webových stránkách muzea, v sekci Nabídka školám.

http://www.muzeum-zlin.cz