Za plazy a obojživelníky do panamských pralesů

Střední Amerika je oblastí s vysokou biodiverzitou, která se odráží také ve složení herpetofauny oblasti. Na příkladu Panamy si ukážeme nejen nejrůznější formy obojživelníků a plazů, kteří se zde vyskytují, ale také způsoby objevování a popisování nových druhů živočichů a úskalí práce zoologa v tropech.

O svých zážitcích z objevitelských expedic bude vyprávět RNDr. Milan Veselý, Ph.D. z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Vstupné: 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Zvýhodněné vstupné na celý cyklus: 140 Kč, snížené 120 Kč

Kdy: 23. 1. 2020 v 17:00 hod.

http://www.muzeum-zlin.cz/

Foto ilustrační. Zdroj: pixabay.com