Radnice ve Valašských Kloboukách zavádí výběrová řízení přes virtuální aukce

Novinku do systému zadávání veřejných zakázek v těchto dnech zavádí Městský úřad Valašské Klobouky. Své poptávky začne vypisovat přes virtuální aukční síň, která bude představovat nejen zefektivnění celého procesu předkládání zakázek, ale může znamenat rovněž dosažení výrazných úspor. To se ostatně prokázalo při testovacím provozu, v rámci kterého již radnice vypsala pět výběrových řízení. Jedno z nich se podařilo vydražit dokonce za polovinu původní částky.

Městský úřad v rámci testovacího provozu uskutečnil například aukce na internetové připojení, dodávky elektřiny či pojištění flotily vozidel. Poslední zmíněná zakázka byla vydražena za 51 tisíc korun, přičemž původní výše zněla 138 tisíc. Ještě lépe pak dopadla elektronická aukce na dodávku nábytku do nové budovy městského úřadu.  Realizaci této zakázky se podařilo vydražit za 890 tisíc korun, což přičemž základní částka byla takřka dvakrát vyšší.

Nákup virtuální aukční síně schválila na červnovém zasedání rada města. Software bude využívat nejen městský úřad, ale i všechny organizace, které město zřizuje. Přitom spodní limit takto vypisované zakázky bude 100 tisíc, ovšem vyjma havárií, krizových situací a výjimek udělených radou města. Realizace výběrových řízení prostřednictvím elektronického rozhraní v takovémto měřítku přinese značné úspory pro rozpočty všech zadávajících.

Podrobnosti o výběrových řízeních i kontakt na administrátora dané elektronické aukce získají zájemci na webových stránkách www.valasskeklobouky.cz pod odkazem Výběrová řízení a poptávky.

Se zavedením virtuální aukční síně se bude Městský úřad Valašské Klobouky ucházet o umístění v rámci osmého ročníku soutěže Ceny za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, kterou vypisuje Ministerstvo vnitra ČR.