Stádo ovcí dorazí z Rumunska do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Dne 14. září 2013 se Valašská dědina muzea stane místem „rozsadu salaše“, kterým se v minulosti ukončovala pastevecká – salašnická sezóna. Jednotliví majitelé ovcí (míšaníci), kteří v jarním období (polovina května) daného roku předali „bačovi“ svá stáda na celou pasteveckou sezónu, si je přišli opět vyzvednout. Tento den nazýváme „rozsad salaše“. V minulosti salašnická sezona končila zpravidla koncem září na sv. Václava (na Valašsku), na Těšínsku historické prameny uvádějí také svátek sv. Michala. 

Hospodáři si rozebrali ovce, vyrovnali se s bačou a společně s pastevci opustili salaš. Před tím ještě důkladně uhasili vatru, to aby prý v kolibě nebačovali čerti. Za několik týdnů se sešli ještě jednou na podzimní hromadě, kde se projednaly všechny hospodářské záležitosti, a salašnická sezona se uzavřela. V rámci „rozsadu“ jsme se v minulosti mohli setkat s „brakováním ovcí“. Jedná se vlastně o třídění, rozdělení ovcí. Brakování provedli hospodáři, kteří ovce roztřídili „na dobré a špatné“, tj. chovné a jateční, (určené k brakování). Ty kusy, které nehodlali chovat, odprodali nebo porazili. Podobně se brakovala i jehňata.
 
Právě v rámci pořadu Dú Valaši dú můžete tento „rozsad salaše“ zhlédnout.
 
Program je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu Karpatský redyk 2013. Valašské muzeum v přírodě je jedním ze spoluorganizátorů projektu Karpatský redyk 2013. V rámci projektu, který je zaměřen na tradiční pastevectví a salašnictví „Karpatského oblouku“ proběhne tradiční putování „redykání“ velkého stáda ovcí (300 ks). Toto putování je věnováno především Valachům, kteří svou kolonizací přispěli k osídlení podhorských a horských oblastí Karpat a zasloužili se tak o vznik                     svébytné pastevecké kultury.
 
Putování s ovcemi bylo zahájeno 11. května 2013 (sobota) v Rumunsku, v obci Rotbav (správní oblast Brasov).  Dále přes Zakarpatské Huculsko (Ukrajina) – Podkarpatské – Malopolské a Slezské  Polsko – a ukončeno 14. září 2013 (sobota) ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde bude připraven bohatý kulturní program s názvem „Dú Valaši dú, hore dědinů“.
 
Během celého dne budou ve Valašské dědině k vidění ukázky tradičního zpracování vlny (stříž ovcí, praní vlny, kramplování). Ukázky zhotovení „ubíraných punčoch“, pletení rukavic, tkaní na stavu a další techniky.
 
Co u nás dále uvidíte?
 
-          Salašnické nádoby - výroba a prodej
-          Zvonce křapáky - výroba a prodej
-          Výroba a prodej proutěných košů
-          Výrobu a prodej ovčích sýrů
-          Zpracování kůže
-          Výrobky z ovčí vlny
-          Ukázky výroby a prodej textilních dekorací
-          Tradiční výrobu štípaných holubiček
-          Řezbářské práce
-          Pečení chleba
-          Ochutnávky tradiční lidové stravy z ovčích produktů
-          Výrobu tradičních štípaných plotů
-          Prezentaci plemen ovcí a koz
 
Otevírací dobu muzea a ceny vstupného najdete na www.vmp.cz. Možnost koupě jednotného vstupného ve výši 150,- Kč do areálů Dřevěného městečka (program Myslivosti zdar!) a Valašské dědiny.